Här hittar du alla rapporter, handböcker och idéskrifter som Sveriges Kommuner och Landsting givit ut eller varit med om att författa eller finansiera. Du kan sända en order till vår egen trycksaksbeställning, eller få information om var skrifterna finns om vi inte själva distribuerar dem.
Ny webbutik

Från och med den 1 januari 2013 har SKL en ny webbutik för skrifter och publikationer. För att beställa eller ladda ner en produkt vänligen gå in på http://webbutik.skl.se. mer info