Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Träff 21-28 av 28

2108:79Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009
2208:38Förtydligande av bestämmelserna i 6 kap 6 § socialtjänstlagen
2308:6Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008
2408:5Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008
2508:4Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008
2607:83OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:5
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008
2707:82OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:6
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008
2807:81OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:4
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp