Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2001:* [Cirkulärnummer]

Träff 21-40 av 143

212001:130Ekonomiskt stöd från AFA i samband med rehabiliteringsinsatser
222001:128Samarbetet kring medicinskt färdigbehandlade/utskrivningsklara patienter
232001:127Hyreshöjning fr.o.m. 2002-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
242001:126Förintelsens minnesdag - för människovärde och demokrati
252001:125Barnomsorg på kvällar, nätter och helger
262001:124Om bemötande av människor med funktionshinder
272001:123Överenskommelse om Pensions- och försäkringsavtal - PFA 01
282001:122Bidrag och stöd till gymnasieelevers resor, inackordering m.m.
292001:121Äntligen en infrastrukturproposition?
302001:120Kommunernas ekonomiska läge - oktober 2001
312001:119De nya kapitaltäckningsreglerna för den offentliga sektorn
322001:118Ny förordning om statligt stöd till arbetsgivare som bekostar utbildning av anställda
332001:116Aktuellt om äldreomsorgen
342001:115Överenskommelse om förlängd giltighet och därefter upphörande av villkor för arvodesanställda läkare - LÄA 98
352001:114Skrift om sekretess i förskola och skola
362001:113Skrift om avgifter inom förskola, fritidshem m.m.
372001:112Svensk Juriststämma den 13--15 november 2001
382001:111Personuppgiftslagens övergångsbestämmelser upphör; personinformation på webbsidor; m.m.
392001:110Budgetförutsättningar 2002-2004
402001:109Remiss av betänkandet "Enskild eller allmän väg?"

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp