Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Träff 21-40 av 70

2116:53Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 16
2216:52Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser - BEA
2316:51Budgetförutsättningar för åren 2016-2020
2416:50Budgetpropositionen för år 2017 och höständringsbudgeten för år 2016
2516:49Kompetenslyft och extratjänster
2616:48Arbetskläder inom vård och omsorg (hemtjänsten). Högsta förvaltningsdomstolens domar 1376-1383-15 och 1624-15
2716:47OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 17:44
Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2016/2017
2816:46Detta cirkulär har utgått
2916:45Budgetförutsättningar för åren 2016-2019
3016:44Sjuklön vid indragen sjukpenning, AB § 28 mom. 9
3116:43Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med Svenska Kommunalarbetareförbundet
3216:42Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK T - med AkademikerAlliansen
3316:41Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 16 - med Svenska Transportarbetareförbundet
3416:40Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 16 - med Seko - Facket för service och kommunikation
3516:39Nya regler om utbyggnad av bredbandsnät
3616:38Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 16 - med Fastighetsanställdas Förbund
3716:37Arbetsdomstolens dom 2016 nr. 35 om byte av rast mot måltidsuppehåll på annan tid än vid nattarbete
3816:36Reviderade riktlinjer för beräkning av pensionsskuld
3916:35Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2017
4016:33Ändrade regler om tilläggsbelopp till fristående skolor m.m.

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp