Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2007:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 24

12007:24Regeringens proposition "Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken m.m." (prop. 2006/07:89)
22007:23Arbetsdomstolens dom 2006 nr 123 angående fråga om en kommun haft vägande skäl för att dels stadigvarande förflytta en lärare dels att avskeda samma lärare
32007:22Arbetstidsförläggning och aktuella problemställningar utifrån ändringarna i arbetstidslagen (ATL)
42007:21TV-avgifter i särskilda boendeformer för service och omvårdnad
52007:20Arbetsdomstolens dom 2007 nr 16 angående påstådda trakasserier vid anställningsintervju
62007:19Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
72007:18Räddningskostnadsnämnden
82007:17Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser, AB 05
92007:16Arbetsdomstolens dom 2007 nr 11 Arbetstagarbegreppet - en tolk som utfört tolkuppdrag åt kommun ansågs inte vara arbetstagare
102007:15Budgetförutsättningar för åren 2008-2010
112007:14Arbetsdomstolens dom 2007 nr 15 angående avskedande av lärare som skadat elever genom att fysiskt, psykiskt och sexuellt kränka dem
122007:13Överenskommelse om ändringar i kollektiavtal om avgångsförmåner - AGF-KL
132007:12Arbete efter 65 års ålder - vad gäller beträffande anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt arbetsmarknadspolitiska insatser?
142007:11Traktamentsbelopp 2007
152007:10Ändring i semesterlagen
162007:9Nya allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads- och installationsarbeten ABT 06
172007:8Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader
182007:7Arbetsdomstolens dom 2006 nr 111 om avsked av lärare som misshandlat en elev
192007:6OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:15
Nystartsjobb
202007:5Nytt avgiftssystem för kommunernas livsmedelskontroll

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp