Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2004:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 102

12004:110Redovisningsfrågor år 2004 och 2005
22004:109Traktamentsbelopp 2005
32004:108Principöverenskommelse om Huvudöverenskommelse (PHÖ) med Vårdförbundet
42004:107Överenskommelse om ändringar i Allmänna Bestämmelser
52004:106Basbelopp för år 2005
62004:105Ortnamnsrådets rekommendation om användningen av memorialnamn
72004:104Information angående personlig assistans och bilkörning
82004:103Vissa ändringar i alkohollagen
92004:102Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 2005
102004:101Budgetförutsättningar för åren 2005-2007
112004:100Handledning i Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro
122004:99Rättsfall angående beräkning av hemtjänstavgift enligt 8 kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) och hänsyn till kyrkoavgift
132004:98Kommunal Skolriksdag 12-13 april 2005
142004:97Definitivt taxeringsutfall för taxeringsåret 2004
152004:96Arbetsdomstolens dom 2004 nr 82 om avsked av vårdbiträde som tillfogat en vårdtagare skador
162004:95Ny allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings- och installationsentreprenader AB 04
172004:94Friåret
182004:93Information angående studieförbund
192004:92Förändringar i lag om byggfelsförsäkring m.m.
202004:91Hyreshöjning fr.o.m. 2005-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp