Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2003:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 104

12003:119Reviderat normalavtal för kommuns medverkan som dataleverantör till och nyttjare av NVDB
22003:118Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 2004
32003:117Kommunalt Huvudavtal - KHA 94 - med OFRs förbundsområde Läkare som part
42003:116Basbelopp för år 2004
52003:115Ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 01) med anledning av ändrad lagstiftning
62003:113Ny avdelning för arbetsgivarpolitiska frågor
72003:112Budgetförutsättningar för åren 2004-2006
82003:111Arbetsdomstolens dom 2003 nr 70 i fråga om det funnits saklig grund för uppsägning och godtagbart skäl för avstängning av en sjuksköterska
92003:110Tidningsbilagan "Utvecklande Jobb #2"
102003:109La Scala domens konsekvenser för kommunernas exploateringsavtal
112003:108Timbelopp för LASS år 2004
122003:107Ny bestämmelse i förvaltningslagen om användning av fax och e-post hos myndigheter och nytt lagkrav på information om användning av cookies
132003:106Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 2002
142003:105Överenskommelse om ändrade bestämmelser för lönehöjningar och lägsta löner i BEA 01
152003:104Arbetsplatsintroduktion för vissa invandrare.
162003:102Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 03
172003:101Ny lag om skydd mot olyckor
182003:100Kommunernas ekonomiska läge - november 2003
192003:99Nytt radiokommunikationssystem/RAKEL
202003:98Ta kommandot - skrift om budgetarbetet och lönebildningen

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp