Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2000:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 137

12000:146Basbelopp för år 2001
22000:145Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - ÖLA 00 - med Lärarnas Samverkansråd
32000:144Redovisningsfrågor år 2000 och 2001
42000:143Ändringar i jämställdhetslagen
52000:142Kommunalt stöd till Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamhet
62000:141Samverkansprojekt kring människor med svåra psykiska och sociala funktionshinder samt utagerande beteende - efterlysning av exempel
72000:140Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet
82000:139Sverige mot narkotika
92000:138Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt LSS
102000:137Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
112000:136Ny lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
122000:135OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 2001:135
Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade - uppföljning
132000:134Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1999 m.m.
142000:133Hälsoutvecklingen för kommunalt anställda - ett diskussionsunderlag
152000:132Kunskap, konst och kreativitet - om socialt arbete i praktiken
162000:131Barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
172000:130Projektmedel för kompetensutveckling
182000:129Kommunal Skolriksdag 29-30 mars 2001
192000:128Bevaka eller gallra? - Råd för den kommunala socialtjänsten m.fl. Andra omarbetade upplagan
202000:127På egna ben - förslag till en reformerad kommunal finansiering

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp