Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1998:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 201

11998:216Nya regler för arkitekttävlingar m.m.
21998:215Det fortsatta arbetet med elektronisk handel
31998:214Kommunalt flyktingmottagande m.m.
41998:212Hur informerar kommunen om sitt 2000-arbete?
51998:211Riksdagsbeslut om nya arbetspraktiken
61998:210Mässan "Sverige mot narkotika"
71998:209Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade
81998:208Den ekonomiska integrationen och effekterna på kommunernas framtida finansieringsmöjligheter
91998:207Ny kommungruppering fr o m 1 januari 1999
101998:206Nya upplagor av "Kommunallagen" och "Kommunal vardagsjuridik"
111998:205IULA:s 34:e kongress 21-24 mars 1999 i Barcelona
121998:204Kommunala utjämningsutredningens betänkande
131998:203Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1997 Skatter och bidrag budgetåren 1999-2001
141998:202De nya strukturfondernas genomförande
151998:201Utökat skadeståndsansvar för kommunal rådgivning
161998:200Sekretess i förskola och skola m.m.
171998:199Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 5 - Förändrat ägande?
181998:195Timbelopp för LASS år 1999
191998:194Basbelopp för år 1999
201998:193Yttrandefrihet och lojalitet

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp