Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1996:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 180

11996:198Statens avtal om betalningsförmedling
21996:196Gröna nyckeltal i kommunal miljöredovisning - skrift och seminarier
31996:195Basbelopp för år 1997
41996:194Ny utlänningslag, ersättning till kommunerna för flyktingmottagande m m.
51996:193Lagens ramar kring barnomsorgsavgifter
61996:192Verksamhetsstyrningen inom vård och omsorg (UNIK)
71996:191Räddningskostnadsnämnden
81996:189Hjälpmedelsansvarets fördelning mellan landsting och kommun
91996:188Det fortsatta arbetet med ett nationellt kunskapslyft, den särskilda vuxenutbildningssatsningen
101996:184Ersättning vid akut restvärdesskydd
111996:183Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
121996:182Personal i rörelse
131996:181Aktivitetsstöd vid arbetsmarknadspolitiska åtgärder
141996:180Patientförsäkring
151996:179Arbetsdomstolens dom 1996 nr 123 angående fråga om arbetsgivaren i strid mot 21 § anställningsskyddslagen permitterat brandman utan lön
161996:178Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1995 Skatter och bidrag budgetåren 1997-1999
171996:177Den kommunala redovisningen, prop. 1996/97:52
181996:176MEDBORGARNAS EUROPA
191996:175Säkerhetsskyddslagen
201996:174Läkemedelsreformen - allmän information

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp