Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1993:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 190

11993:207Ändringar i upphovsrättslagen och förbud mot kopiering av datorprogram
21993:206Lagen om offentlig upphandling m.m.
31993:205Riksdagsbeslut om utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet m m
41993:204Ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet m m
51993:203Skatter och statsbidrag 1994 samt första delavräkning för 1993
61993:201Europeiska äldreåret-
71993:200Rätt att ta del av registeruppgifter för tillsyn av lantbrukets husdjur
81993:199Inskrivningsregler i grundskolan m m
91993:198Kvalitet i vård och omsorg
101993:197Statliga föreskrifter för luftkvalitet
111993:196Riksdagsbeslut om nya läroplaner och nytt betygssystem i samtliga skolformer
121993:191Höjning av ersättningar till familjehem för vuxna
131993:190Uppföljning av handikappreformen. Information om nuläget kring LSS m fl lagar
141993:189Rådgivning i överförmyndarfrågor
151993:187Regeringsrättens dom om förändring av skolbarnsomsorgen för mellanstadiebarn i Stockholm
161993:186Regeringens proposition 1993/94:4 om familjerådgivning
171993:185Ändring av ersättningen för inkassokostnader m.m.
181993:184Producentansvar för förpackningar m m - nya författningar
191993:182Överenskommelse om ändringar och tillägg till Allmänna besetämmelser - AB 89 - med tillhörande specialbestämmelser, gällande fr.o.m. 1993-04-01
201993:181Arbetsdomstolens dom 1993 nr 180 angående brott mot 11 § medbestämmandelagen genom att inte förhandla före beslut om försäljning av samtliga aktier i kommunägt bolag.

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp