Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1992:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 182

11992:200Räntor på vissa utlämnade lån
21992:199Tilllägg till cirkulär 1992:187 om förändringar
31992:198Höjning av folkpensioner pensionstillskott och
41992:197Avstämning av Riksdagens beslut inför 1993
51992:196Värdesäkring av utgående ersättning till lärare,
61992:195Enkät om den lokala lantmäteriverksamheten
71992:193Ny lag om bostadsanpassningsbidrag m m
81992:191Jämförelsetal för socialtjänsten 1991, rapport
91992:190Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
101992:188Ersättning till kommunerna för flyktingmottagande
111992:187Förändring av avgiftsystem, bostadsstöd m m inom
121992:186EGs äldreår
131992:185Överenskommelse om anpassning av
141992:184Proposition om ändring av begreppet arbetsskada -
151992:183Kommunal personal 1991 - statistik över
161992:182Pensionsåtaganden för lärare
171992:180Arbetsdomstolens dom nr 115/92 där prövning skett
181992:179Interkommunal ersättning avseende svenska för
191992:178Ändringar i försäkringsvillkoren för
201992:177Funktionskontroll av ventilationssystem

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp