Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1990:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 137

11990:168Taxeringsutfall 1990. Definitiva uppgifter
21990:166OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 1991:184
Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning
31990:165Statliga bidrag till kostnader för pensions- och
41990:163Skydd för kommunala heraldiska vapen
51990:162Statsbidrag till personalkooperativ barnomsorg
61990:161Ändringar gällande vårdnad och umgänge
71990:160Uppföljning av grundskolans statsbidrag 1988/89
81990:159Beräkning av mervärdeskatt inom färdtjänsten
91990:158Ändrade bestämmelser om motorredskap och
101990:157Ny köplag och konsumentköplag
111990:156Nya regler för felansvaret vid fastighetsköp
121990:155Taxifordon
131990:154Ändring av ersättningen för inkassokostnader,
141990:153Inför det nya statsbidragssystemet för
151990:152Redovisningsprinciper, kommuner och landsting
161990:151Mervärdeskatt vid direktuttag av egenavgift inom
171990:149Särskild löneskatt på pensioner m m
181990:148Lag om tillfällig försäljning
191990:147Barnfamiljernas ekonomi och kommunernas taxor
201990:146Preliminärt taxeringsutfall 1990

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp