Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 18:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 23

118:25Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.
218:24Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
318:23Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar
418:22Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019
518:21Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
618:20Feriejobb/sommarjobb 2018
718:19Politiska partier inom vård och äldreomsorg
818:18Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
918:17Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018
18:16Cirkulär under utskrift
1018:15Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
1118:14Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor
18:13Cirkulär under utskrift
1218:12Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2018
1318:11Sotningsindex 2018
1418:10Överenskommelse om TRAKT T, vilket ersätter TRAKT 04
1518:9Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i Avgiftsbefrielseförsäkringen
1618:8Fullmäktiges val av revisorer
1718:7Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare
1818:6Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID
1918:5Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
2018:4Information om extratjänster

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp