Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 18:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 43

118:46Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär
218:45Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
18:44Cirkulär under utskrift
18:43Cirkulär under utskrift
318:42Tre pensionsöverenskommelser för individer som omfattas av PA-KL, PAK och LPAK
418:41Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående förskola
518:40Överenskommelse träffad med samtliga fackliga organisationer om vissa frågor om sommartid/vintertid
618:39Uppsägning på grund av personliga skäl, sjukdom
18:38Cirkulär under utskrift
718:37Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
818:36Sänkt premie för TGL-KL år 2019
918:35Preliminär utjämning för år 2019
1018:34Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola
1118:33Huvudöverenskommelse - HÖK 18 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd
1218:32Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid
1318:31Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18)
1418:30Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete
1518:29Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
1618:28Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete
1718:27Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
1818:26Ny förvaltningslag
1918:25Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.
2018:24Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp