Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 18:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-14 av 14

118:17Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018
18:16Cirkulär under utskrift
218:15Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
318:14Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor
18:13Cirkulär under utskrift
418:12Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2018
518:11Sotningsindex 2018
618:10Överenskommelse om TRAKT T, vilket ersätter TRAKT 04
18:9Cirkulär under utskrift
718:8Fullmäktiges val av revisorer
818:7Arvoden och ersättningar till förmyndare, gode män och förvaltare
918:6Överenskommelse om statistik, SÖK T 18, med bilaga AID
1018:5Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
1118:4Information om extratjänster
1218:3Beslut om kompensation för sänkt tjänstepension
1318:2Arbetsdomstolens dom 2017 nr. 62 om arbetsgivarens förhandlingsskyldighet vid tillsättning av lägre chefsbefattning
1418:1Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse - HÖK 16 i lydelse 2017-04-01 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp