Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 17:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 70

117:72Detta cirkulär har utgått
17:71Cirkulär under utskrift
217:70Politisk information i skolan
317:69SLUTLIGT UTFALL AV 2016 ÅRS KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFT SAMT PROGNOS FÖR ÅREN 2017, 2018 OCH 2019
417:68Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
517:67Redovisningsfrågor 2017 och 2018
617:66Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna kalenderåret 2018
717:65Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen
817:64Omsorgsprisindex (OPI)
17:63Cirkulär under utskrift
917:62Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018
1017:61Detta cirkulär har utgått
1117:60Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1217:59Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1317:58Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö
1417:57En ny kommunallag
1517:56Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1617:55Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J
1717:54Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018
1817:53Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018
1917:52Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018
2017:51Avtal om samverkan och arbetsmiljö

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp