Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 17:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 72

117:72Detta cirkulär har utgått
217:71Detta cirkulär har utgått
317:70Politisk information i skolan
417:69SLUTLIGT UTFALL AV 2016 ÅRS KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFT SAMT PROGNOS FÖR ÅREN 2017, 2018 OCH 2019
517:68Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
617:67Redovisningsfrågor 2017 och 2018
717:66Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna kalenderåret 2018
817:65Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen
917:64Omsorgsprisindex (OPI)
1017:63Detta cirkulär har utgått
1117:62Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018
1217:61Detta cirkulär har utgått
1317:60Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1417:59Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1517:58Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö
1617:57En ny kommunallag
1717:56Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1817:55Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J
1917:54Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018
2017:53Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp