Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 17:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 67

117:70Politisk information i skolan
217:69SLUTLIGT UTFALL AV 2016 ÅRS KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFT SAMT PROGNOS FÖR ÅREN 2017, 2018 OCH 2019
317:68Budgetförutsättningar för åren 2017-2021
417:67Redovisningsfrågor 2017 och 2018
17:66Cirkulär under utskrift
517:65Arbetsdomstolens dom 2017 nr 61, fråga om anhörig med fullmakt att företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende trakasserier enligt 2 kap 3 § diskrimineringslagen
617:64Omsorgsprisindex (OPI)
17:63Cirkulär under utskrift
717:62Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna fr.o.m. 2018
17:61Cirkulär under utskrift
817:60Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2018 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
917:59Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1017:58Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö
1117:57En ny kommunallag
1217:56Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1317:55Kompletterande cirkulär till cirkulär 17:15 avseende Bilaga J
1417:54Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2018
1517:53Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2018
1617:52Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2018
1717:51Avtal om samverkan och arbetsmiljö
1817:50Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla
1917:49Arbetsdomstolen dom AD 2017 nr 50, fråga om huruvida anställningsavtal gällt tillsvidare eller för begränsad tid samt om arbetstagaren blivit uppsagd alternativt avskedad
2017:48Sänkt premie för TGL-KL år 2018

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp