Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 70

116:73Kompletterande kommentar angående extratjänster och kompetenslyft
216:72SLUTLIGT UTFALL AV 2015 ÅRS KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFT SAMT PROGNOS FÖR ÅREN 2016 OCH 2017
316:71Underlag för renhållningsordningens föreskrifter för avfallshantering
416:70Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2017 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
516:69Huvudöverenskommelse - HÖK 16 - med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård
616:68Ändring i diskrimineringslagen - aktiva åtgärder nya bestämmelser från den 1 januari 2017
716:67Turordning vid arbetsbrist och tidig lokal omställning
816:66Skydd för visselblåsare
916:65Budgetförutsättningar för åren 2016-2020
1016:64Redovisningsfrågor 2016 och 2017
1116:63Preliminärt omsorgsprisindex (OPI)
1216:62Vårdprisindex (VPI)
1316:61Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2017
1416:60Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2017
1516:59Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2017
1616:58Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1716:57Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1816:56Överenskommelse nytt Avtal Räddningstjänstpersonal i Beredskap
1916:55Krav på förnyelse av vissa inskrivningar i fastighetsregistret
2016:54Överenskommelse om ändringar och tillägg i Allmänna bestämmelser med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp