Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 14:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 60

114:61Redovisningsfrågor 2014 och 2015
214:60Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare
314:59Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
414:58Ett nytt förslag till reglemente för styrelsen och övriga nämnder
514:57Ett nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige
614:56Nya föreskrifter som bland annat innebär ändrade frister för brandskyddskontroll
714:55Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
814:54Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
914:53Budgetförutsättningar för åren 2014-2018
1014:52Statsbudgeten för 2015 - Alliansens förslag
1114:51Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2015.
1214:50Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2015
1314:49Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2015
1414:48Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2015
1514:47Överenskommelse gällande e-böcker på folkbibliotek
1614:46Riktlinjer för kommunala markanvisningar och exploateringsavtal
1714:45Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1814:44Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv
1914:43Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2015 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
2014:42Internräntan för 2015

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp