Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 11:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 63

111:63Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked av IT-tekniker som oriktigt registrerat arbetstid i kommunens tidsredovisningssystem
211:62Kommunal fastighetsavgift 2010-2012
311:61Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2012
411:60Redovisningsfrågor 2011 och 2012
511:59Nya uppsägningstider i Allmänna bestämmelser (AB) från 1 januari 2012
611:58Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
711:57Budgetförutsättningar för åren 2011-2015
811:56Basbelopp för år 2012
911:55Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2012
1011:54Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2012
1111:53Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1211:52Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1311:51Arbetsdomstolens dom 2011 nr 58, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot Sollentuna kommun, tolkning av kollektivavtalet HÖK 07
1411:50Hyreshöjning fr.o.m. 2012-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1511:49Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2012
1611:48Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2012
1711:47Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2012
1811:46Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster
1911:45OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 14:57
Nytt förslag till arbetsordning för fullmäktige
2011:44Avtal om notkopiering inom de kommunala musik/kulturskolorna läsåret 2011/2012

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp