Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 10:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 83

110:85Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser
210:84Överenskommelse om Omställningsavtal - KOM-KL m.m.
310:83Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2011
410:82Redovisningsfrågor 2010 och 2011
510:81Prisindex december 2010: omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
610:80Budgetförutsättningar för åren 2010-2014
710:79Information om Patientsäkerhetslagen
810:78Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2011
910:77En ny alkohollag
1010:76Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1110:75Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1210:74Arbetsdomstolens dom 2010 nr 45 angående avsked av vårdbiträde
1310:73Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2011
1410:72Ersättningar till kontaktpersoner och kontaktfamiljer enligt SoL för år 2011
1510:71Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2011
1610:70Ny lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
1710:69Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1810:68Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2011
1910:67Basbelopp för år 2011
2010:66Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m.

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp