Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 08:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 91

108:91Ändringar i föräldrabalken fr.o.m. den 1 januari 2009
208:90Budgetförutsättningar för åren 2009-2012
308:89Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
408:88Information om nya regler för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES fr.o.m. den 15 dec. 2008
508:87Seniorbostäder - Kommunkartläggning 2008
608:86Lag om valfrihetssystem
708:85Från sjukersättning till arbete m.m.
808:84Ändrade rättegångsregler - prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m.
908:83Överenskommelse rörande RiB 07 med SKTF och Kommunal
1008:82Basbelopp för år 2009
1108:81Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m.
1208:80Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009
1308:79Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2009
1408:78Behörig lärare ej berättigad till skadestånd av kommunen då obehörig lärare anställts
1508:77Ny diskrimineringslag 1 januari 2009 - några nyheter på arbetslivets område
1608:76Hyreshöjning fr.o.m. 2009-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1708:75Arbetsdomstolens dom 2008 nr 81 - Beräkning av anställningstid för intermittent anställd
1808:74OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 14:44
Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar - ur ett arbetsrättsligt perspektiv
1908:73Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL
2008:72OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 10:27
Taxa för tillsyn över detaljhandel med nikotinläkemedel

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp