Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 07:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 80

107:84Redovisningsfrågor år 2007 och 2008
207:83OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:5
Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2008
307:82OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:6
Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2008
407:81OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 08:4
Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2008
507:80Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren för avtalsgruppsjukförsäkring - AGS-KL - m.m.
607:79Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL
707:78Nyheter angående avgifter för livsmedelskontroll
807:77Medling vid ungdomsbrott - nya regler fr o m 1 januari 2008
907:76Budgetförutsättningar för åren 2008-2010
1007:75Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1107:74OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 18:7
Förslag till ersättningsregler
1207:73Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2008
1307:72Frågor och svar om LAS
1407:71Utveckling av sociala barn- och ungdomsvården
1507:70Basbelopp för år 2008
1607:69Arbetsdomstolens dom 2007 nr 88. Huruvida föreningsrättskränkning m.m. skett av SAC-syndikalisterna och en av dess medlemmar under pågående stridsåtgärd
1707:68Procentsatser år 2008 för beräkning av pensionsavgifter för avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL
1807:67Avtal om notkopiering inom de kommunala musik- och kulturskolorna läsåret 2007/08
1907:66Genomförandet av ramdirektivet för vatten och kommunal representation i vattendelegationerna
2007:65Överenskommelse rörande RiB 07 med Brandmännens Riksförbund

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp