Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 melin [Handläggare]

Cirkulär: 20 av 28 (Ladda hem PDF-dokumentet 08080.pdf eller WORD-dokumentet 08080.doc.)


Cirkulärnummer: 08:80
Diarienummer: 08/4573
Handläggare: Elisabeth Melin
Avdelning: Avdelningen för vård och omsorg
Sektion/Enhet: Sektionen för vård och socialtjänst
Datum: 2008-12-01
Mottagare: Socialnämnd Handkappomsorg Äldreomsorg Individ- och familjeomsorg
Rubrik: Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2009

Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.

Cirkuläret innehåller tabeller med aktuella rekommendationer gällande belopp för arvode och omkostnader för år 2009

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen. Detta beslut gäller även för år 2009.

Mer information finns i cirkulär 08:81 som tar upp frågor av betydelse för handläggning av ärenden gällande familjehemsplaceringar och de rekommendationer Sveriges Kommuner och Landsting där ger.

Ersättning kontaktfamilj/stödfamilj enligt LSS för år 2009

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2009. Beloppen är beräknade på 2009 års prisbasbelopp, 42 800 kronor, och är per dygn som barnet eller den vuxna är i kontaktfamiljen. Om vistelsen är fredag till söndag räknas det som 2 1/2 dygn. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder

Grundkostnad

Tilläggskostnad inklusive grundkostnad

% av prisbasbelopp

Kr /dygn

% av prisbasbelopp

Kr/dygn

0 - 12 år

105 %

123 kr

150 %

176 kr

13 < år

120 %

141 kr

170 %

199 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2009. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per dag. På lördagar, söndagar och helgdagar utgår dubbelt arvode. Om vistelsen varar sammanhängande mer än 14 dagar, vid t.ex. skollov, ges dubbelt arvode på helger enbart inom ramen för de första 14 dagarna. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder

Grundarvode

Exempel på förhöjt arvode inklusive grundarvode

Kr /dygn

Kr/dygn

Kr/dygn

0 - 12 år

157 kr

252 kr

354 kr

13 - 19 år

205 kr

299 kr

354 kr

Vuxna

252 kr

299 kr

354 kr

Ersättning kontaktperson enligt LSS för år 2009

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2009. Beloppen är beräknade på 2009 års prisbasbelopp, 42 800 kronor. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp

Kronor / månad

10 %

357 kr

25 %

892 kr

40 %

1 427 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2009. Beloppet är beräknade på 2009 års prisbasbelopp, 42 800 kr. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori

Arvode i procent av prisbasbeloppet

Kronor/månad

Kategori 1 kontakt minst en gång /vecka

10 - 35 %

357 kr - 1 248 kr

Kategori 2 kontakt flera gånger /vecka

20 - 45 %

713 kr - 1 605 kr

Kategori 3 kontakt i stort sett dagligen

30 - 55 %

1 070 kr - 1 962 kr

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för vård och omsorg

Sektionen för vård och socialtjänst

Göran Stiernstedt

Sabina Wigren Orstam

˙

˙