Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 2001:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 4 av 143 (Ladda hem PDF-dokumentet 2001150.pdf eller WORD-dokumentet 2001150.doc.)


Cirkulärnummer: 2001:150
Diarienummer SK: 2001/2808
Handläggare: Björn Sundström
Sektion/Enhet: Programberedningen boendepolitik
Datum: 2001-12-21
Mottagare: Kommunstyrelsen
Rubrik: Efter bostadsakuten - tomma bostäder kostar på
Bilagor: Efter bostadsakuten - tomma bostäder kostar på (endast kommunmottagare) Pressmeddelande 2001-12-20
2001bil150.pdf

Efter bostadsakuten - tomma bostäder kostar på

Efter bostadsakuten är en rapport som utarbetats av Temaplan AB på uppdrag av Svenska Kommunförbundets programberedning för boendepolitiska frågor och SABO. Huvudfrågan i rapporten är hur de kommunala bostadsföretagen och deras ägare, kommunerna, ska kunna hantera de problem som följer av befolkningsminskning och tomma lägenheter. Se vidare vårt pressmeddelande för mer information om rapportens innehåll.

Författarna från Temaplan AB svarar helt för det material och åsikter som framförs i rapporten, även om innehållet har diskuterats med beställarna.

Rapporten skickas ut till var kommun. Ytterligare tryckta exemplar kan beställas på tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40. ISBN-nr är 91-7289-046-0. Den kan även laddas ner från vår hemsida via: www.svekom.se/ekonomi.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Programberedningen boendepolitik

Björn Sundström

Bilagor

Efter bostadsakuten - tomma bostäder kostar på (endast kommunmottagare)

Pressmeddelande 2001-12-20

118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 15 Tfn: 08-772 41 00 Fax: 08-641 15 35