Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 2001:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 20 av 143 (Ladda hem PDF-dokumentet 2001131.pdf eller WORD-dokumentet 2001131.doc.)


Cirkulärnummer: 2001:131
Diarienummer SK: 2001/2524
Handläggare: Kent Löfgren
Sektion/Enhet: Sektionen för äldreomsorg och sjukvård
Externmedverkan: SBU
Datum: 2001-11-30
Mottagare: Äldreomsorg Sjukvård Masar Vårdhögskolor
Rubrik: EVIDENS - Vetenskap i äldrevården
Bilagor: Broschyr Evidens - Vetenskap i äldrevården
2001bil131.pdf

EVIDENS - Vetenskap i äldrevården

Härmed översändes broschyren Evidens - Vetenskap i äldrevården. Broschyren har tagits fram av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) som har till uppgift att kritiskt granska de metoder som används inom sjukvården.

Syftet med broschyren är att skapa intresse för "evidensbaserad vård" - vård som har vetenskaplig bevisning för att den är bra. Vård kan bedrivas på rutin och gamla föreställningar om vad som är bra för den enskilde. Men en del av de åtgärder som används gör inte den nytta som man kanske hoppades när rutinerna infördes. I verkligheten finns ofta en stor skillnad mellan åsikter om vad som är bra och det som bevislingen fungerar i praktiken. Forskning och vetenskaplig utvärdering kan därför bidra till att det vård som bedrivs verkligen når sitt mål.

Beställning av broschyren kan göras till SBU på fax 08-411 32 60 eller e-post: info@sbu.se. Frågor besvaras av SBU på tfn 08-412 32 00.

Broschyren finns även att hämta i pdf-format på Svenska Kommunförbundets hemsida, www.svekom.se, sektionen för äldreomsorg och sjukvård.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Kent Löfgren,

tfn 08-452 77 92, kent.lofgren@svekom.se.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

Sektionen för äldreomsorg och sjukvård

Ulla Åhs

Bilaga: Broschyr Evidens - Vetenskap i äldrevården

118 82 STOCKHOLM Besök: Hornsgatan 15 Tfn: 08-772 41 00 Fax: 08-641 15 35