Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 17 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16057.pdf eller WORD-dokumentet 16057.doc.)


Cirkulärnummer: 16:57
Diarienummer: 16/06156
Arbetsgivarpolitik: 16-2:34
Nyckelord: AGS-KL; Värdesäkring
Handläggare: Ossian Wennström
Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen
Datum: 2016-11-03 Mottagare Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik
Rubrik: Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL

I anslutning till kommunaliseringen 1991 av lärarpersonal träffades bland annat övergångsbestämmelser för arbetstagare grupp 1 som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL. Se Bilaga 3 punkten 9 till HÖK 12 - bestämmelsen finns i Bilaga 4 till HÖK 07 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

För arbetstagare som får ersättning enligt punkt 8 c) i bilagan ska ett tillägg med 42 procent utges på ersättningens grundbelopp från och med den 1 januari 2017.

Sveriges Kommuner och Landsting

Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl

Ossian Wennström

CIRKULÄR ---

2016-11-02

2 (2)

˙

˙