Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Senaste   «Nästa   Föregående»   Första   |   Hjälp
Sökord
 16:* [Cirkulärnummer]

Cirkulär: 16 av 70 (Ladda hem PDF-dokumentet 16058.pdf eller WORD-dokumentet 16058.doc.)


Cirkulärnummer: 16:58
Diarienummer: 16/06344
Handläggare: Elisabet Jonsson
Avdelning: Ekonomi och styrning
Sektion/Enhet: Ekonomisk analys
Datum: 2016-11-11
Mottagare: Ekonomi/finans
Rubrik: Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
Bilagor: Beställningssedel Boverket Beställningssedel Marginalen Beställningssedel SBAB
16bil3058.doc 16bil2058.doc 16bil1058.doc

Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB Bank AB (publ), Boverket och AB Balken Finans Sweden som administreras av Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuds kommunen uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2016. Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.

Boverket redovisar uppgifter om aktuellt garanterat belopp per garanti som tecknats efter 1992-01-01 och där krav på kommunal förbindelse bör finnas. Boverket tar fram uppgifterna genom samkörning mellan olika statistikregister. Erfarenhetsmässigt uppnås inte full matchning mellan registren. Boverket kan bara redovisa uppgifter om gällande kreditgarantier. I vissa fall kan Boverket ändå lämna ersättningar för garantier som avser uppsagda garantier. Dessa omfattas inte av redovisningen. Uppgifterna distribueras kostnadsfritt och utan begäran från kommunen till de kommuner som har utestående ansvarsförbindelser. Dock önskas en beställningssedel för aktuella adressuppgifter om föregående års uppgifter har ändrats. Uppgifterna distribueras preliminärt vecka 03.

Ändringar av adressuppgifter kan skickas via e-post till: kreditgarantier@boverket.se med titeln: Kommunalt förlustansvar senast 2016-12-16.

AB Balken Finans Sweden erbjuder kommunen engagemangsuppgifterna om kommunalt förlustansvar hos AB Balken Finans Sweden mot en ersättning om 750 kronor. Tjänsten utförs av Marginalen Bank Bankaktiebolag.

SBAB erbjuder uppgifter avseende totalsumman av de lån kommunen tecknat förlustansvar för, till en kostnad av 600 kronor. Redovisningen skickas per brev. Om redovisning önskas per fastighet blir priset 1 600 kronor. Denna redovisning lämnas via en Excelfil.

Beställning sker på bifogade beställningssedlar via e-post

Blanketterna kan fyllas i elektroniskt och sedan sändas in via e-post.

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av:

* Elisabet Jonsson sektionen för ekonomisk analys, tfn 08-452 77 47, e-post:

elisabet.jonsson@skl.se

* Anna Dyberg-Ek tfn 0455-35 33 71, Boverket, e-post: kreditgarantier@boverket.se

* Fakturaservice Marginalen Bank Bankaktiebolag, tfn 010-495 16 80, e-post:

fakturaservice@marginalen.se .

* Cecilia Östberg-Gauffin SBAB, tfn 054-17 44 59, e-post: cecilia.ostberg@sbab.se

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Avdelningen för ekonomi och styrning

Sektionen för ekonomisk analys

Annika Wallenskog

Elisabet Jonsson

Bilagor

Beställningssedel Boverket

Beställningssedel Finans AB Marginalen

Beställningssedel SBAB

CIRKULÄR 16:58

2016-11-11

2 (2)