Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Cirkulärförteckning:
Sökformulär

Vill du söka på ett speciellt cirkulärnummer?
I fältet cirkulärnummer skriver du in det cirkulärnummer du letar efter. Cirkulären ges ut i en nummerserie. När Sveriges Kommuner och Landsting bildades den 28 mars 2007, ändrades serien. Se nedan hur du ska skriva.
  
Här hittar du meddelanden
från styrelsen

07:76   Så här ser nummerserien ut efter den 28 mars 2007
2007:22   Så här ser nummerserien ut före den 28 mars 2007

Fritextsökning
I alla sökfält kan du skriva början av ett eller flera ord och sätta en asterisk * direkt efter ordet. Om du exempelvis skriver budget*, så får du träff inte bara på ordet budget, utan också på till exempel ordet budgetpropositionen.

Fritext:

 

Cirkulärnummer:

Diarienummer:

Diarienummer Lf:

(gäller endast år 2004)

Rubrik:

Mottagare:

Arbetsgivarpolitik:

Nyckelord:


(gäller enbart P-cirkulär/Arbetsgivarpolitik)

Handläggare:

Avdelning:

Sektion/enhet:

Externmedverkan:

Datum:

Bilagor:

Ersätter:


 

Så här distribueras cirkulären
Cirkulären skickas som e-post till huvudadressen hos respektive kommun, kommundel, stadsdel, landsting/region samt till regionala förbund/länsförbund. Om du har frågor, kontakta Lars Linder, 08-452 70 22 lars.linder@slussgarden.se.

Frågor kring SKLKommentus prenumeration av cirkulär i pappersform
SKLKommentus Förlag, Frida Johansson, 117 99 Stockholm, tfn 08-709 59 92,
e-post: frida.johansson@sklkommentus.se eller SKLKommentus kundtjänst, tfn 08-709 59 90.

Tabeller i cirkulären
Om det finns en tabell i cirkuläret, måste du läsa den i den bifogade filen, pdf-fil eller word-fil. Det går inte att läsa tabellen direkt på skärmen.

Bakgrund
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting innehåller råd, riktlinjer och nyhetsinformation. Cirkulären riktar sig till kommuner, landsting och regioner. Antalet cirkulär per år är cirka 100.

Gällande cirkulär finns i full text i elektronisk form från och med 1989 och framåt. Tidigare årgångar (1968–1988) finns inte i fulltext utan enbart i ett register med rubriker. De kan dock beställas från Diarium & Arkiv på telefon: 08-452 71 71 eller via e-post: info@skl.se.

Ej gällande cirkulär (PDF-fil, 176K, uppdaterad 2009-01-08). Kontakta Diarium & Arkiv om du behöver mer information.