Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2005:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 112

12005:120Redovisningsfrågor år 2005 och 2006
22005:119Traktamentsbelopp 2006
32005:118Utvecklings- och trygghetsanställningar
42005:116Överenskommelse om KollektivAvtalad Pension - KAP-KL
52005:115Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2006
62005:114Budgetförutsättningar för åren 2006-2009
72005:113Arbetsdomstolens dom 2005 nr 98 angående fråga om etnisk diskriminering på grund av språkkrav
82005:112Ändringar i TGL-KL
92005:111Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform 2006
102005:110Basbelopp för år 2006
112005:109Hemtjänst vid semestervistelse
122005:108Budgetförutsättningar för åren 2006-2009
132005:107Ny aktiebolagslag
142005:106E-fakturering; Svefakturans användning i kombination med e-handel och med skanning. Jämförelse med Finvoice.
152005:105Överenskommelse om undantag från BEA för Plusjobb m.m.
162005:104Hyreshöjning fr om 2006-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
172005:103Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - november 2005
182005:102Analysrapporten. Produktivitet på andra villkor
192005:101Rätt till heltidsstudier för elever vid gymnasieskolans individuella program
202005:100Arbetsdomstolens dom 2005 nr 77 om avsked av enhetschef som brutit mot LOU i samband med en entreprenadupphandling

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp