Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 2002:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 122

12002:129Höjning av riksnormen
22002:128OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 07:42
Ändringar i kommunallagen från den 1 juli 2002
32002:127Avtal om lärarutbildningens verksamhetsförlagda delar
42002:126Timbelopp för LASS år 2003
52002:125Basbelopp för 2003
62002:124Kommunernas ekonomiska läge - december 2002
72002:123Nya bestämmelser om anställningsstöd för att minska deltidsarbetslösheten
82002:122Komplettering av den skriftliga informationen om anställningsvillkor enligt 6 a § LAS
92002:121OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 2006:75
Ersättningar till kontaktfamiljer enligt SoL
102002:119Ersättningar till familjehem och kontaktfamiljer för år 2003
112002:118Skrift om extraordinära händelser i fredstid.
122002:117Budgetförutsättningar åren 2003-2006
132002:116Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
142002:115Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2003
152002:114Kommunala framtider - en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050
162002:113Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
172002:112Geografiska namn i toppdomänen.se
182002:111Överenskommelse om ändringar i VECKOVILA 95
192002:110E-tidningen Carusell en ungdomssatsning inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsprojektet "Ett bättre jobb"
202002:109Räddningskostnadsnämnden

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp