Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1997:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 195

11997:215EU-program för Östeuropasamarbete
21997:214Förskoleklass och andra skollagsfrågor 1997/98:6 UbU5
31997:213Ändringar i lagen om allmän försäkring - 3, 4 och 22 kapitlen och lagen om sjuklön
41997:212Verksamhetsindelning i 1998 års räkenskaps- sammandrag - komplettering av Vård och omsorg
51997:211Rättsligt skydd för databaser m.m.
61997:210Utvecklingsgaranti för 20-24 åringar
71997:209Fakta och argument om kommunala företag
81997:208Arbetsprogram för 1998 års avtalsrörelse
91997:207Sverige, framtiden och mångfalden m.m.
101997:206Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare
111997:205Ägarstyrning av kommunens bostadsföretag: Rapport nr 1 - Ett bostadspolitiskt perspektiv
121997:204Skrift om kommungemensamma personalnyckeltal
131997:203Information om Adresser, Registerbaserad Folk- och Bostadsräkning, Grunddatabasutredningen samt "Navet" och vissa IT-frågor
141997:201Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1996 Skatter och bidrag budgetåren 1998-2000
151997:200Kommunala driftentreprenader
161997:199Information om samordning av kollektivtrafiken i Sverige
171997:198Avtal om SUNET-anslutning
181997:197Manifestation om Förintelsen
191997:196Förordning om ändring i socialtjänstförordningen
201997:195Komplettering till cirkulär 1997:162 (delegering inom det sociala området och LSS-området m.m.)

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp