Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1995:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 219

11995:232Ändringar i PBL, om översiktsplanering m.m.
21995:231Överenskommelse med Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund - LSR
31995:230Höjning av ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS
41995:229Skatter och bidrag 1996
51995:228Lägenhetsregister, registerbaserad folk- och bostadsräkning
61995:227Förbehållsbelopp år 1996 i de fall kommunen uppbär folkpension
71995:226Redogörelse för Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med 19 SACO organisationer
81995:225Tvåpartsprocessen i de allmänna förvaltningsdomstolarna
91995:224Den nya lantmäteri- och fastighetsdataorganisationen fr.o.m. 1996-01-01
101995:223Redogörelse för Huvudöverenskommelse (HÖK 95) samt Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m (ÖLA) med Kommunal resp SKTF/LEDARNA
111995:222Kostnadsuppföljning och ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet m m
121995:221Basbeloppet 36 200 kr för år 1996
131995:220Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola 1997
141995:219Regeringsrättsdom om kommunal minimiavgift för avfallshantering
151995:218Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgift m.m. för år 1995
161995:217Information om EUs fonder och program i Kommunförbundet Direkt
171995:216Lagen om offentlig upphandling och den reformerade elmarknaden
181995:215Arbetsplatsintroduktion (API)
191995:214Rekryteringsstöd
201995:213Kostnader för den statliga assistansutredningen (SOU 1995:126)

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp