Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1994:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 214

11994:231Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgift m.m. för år 1994
21994:230Sekretess, registrering och dokumentation när det gäller skuldsaneringslagen
31994:229EU-avtalets regler om den fria rörligheten och socialtjänstens ansvar
41994:228Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet
51994:227Kommuners ansvar för avlidna
61994:226Viserings- och tillståndsverksamhet vid svenska ambassader och konsulat
71994:225Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Ändringar i LSS och LASS och i lagen om arbetstid m m i husligt arbete samt tillägg till införandelagen
81994:223Skatter och statsbidrag 1995
91994:222Miljöhänsyn vid kommunal upphandling
101994:221Kostnadsuppföljning och ersättning till kommunerna för flyktingmottagandet m m
111994:220Klarläggande om kommunmomsen inför 1995-01-01
121994:217Rehabilitering inom hälso-och sjukvården
131994:216Vad kan vi göra själva
141994:215Komplettering av cirkulär 1994:206
151994:214Höjd arbetsgivaravgift 1995
161994:212Ny förordning om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
171994:211Ekonomiska nyckeltal för kommun och koncern, bokslut 1993
181994:210Statsbidragsberedningens betänkande
191994:209Den kommunala pensionsskulden - ny rapport
201994:208Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i regeringens proposition "Vissa ekonomisk-politiska åtgärder m.m."

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp