Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1991:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 169

11991:197Skatteeffekter vid kommunal omstrukturering
21991:196Avgifter i barnomsorgen
31991:195Valfrihet i barnomsorgen
41991:193Taxeringsutfall 1991. Definitiva uppgifter
51991:192Insamlingen av kontors- och skolmateriel till
61991:191Arkivfrågor inom socialtjänsten m fl
71991:190Bevara eller gallra? Råd om kartor och ritningar
81991:189Vald 91
91991:188Uppföljning av sektorsbidraget till skolan
101991:187Följdlagstiftning till den nya kommunallagen,
111991:186Huvudmannaskapet för riksfärdtjänsten m m
121991:185Mandatfördelningen i rikets kommuner efter 1991
131991:184Statsbidrag till missbrukarvård m m - redovisning
141991:182Avgifter för hemhjälp till pensionärer
151991:180Enskilda vårdhem och ÄDEL-reformen
161991:179Kommunalekonomiska kommitténs slutbetänkande
171991:178Ersättning för förlorade pensionsförmåner
181991:177Kommunernas vatten- och avloppssystem är
191991:175Stegen mot GIS
201991:174Ändring av ersättningen för kostnader i mål om

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp