Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 1989:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 118

11989:154OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 1990:166
Statsbidrag till missbrukarvård m m, redovisning av underlag
21989:153"Kommunal ärenderegistrering" - handledning och ny
31989:152Angående förskottsbetalningar av va-avgifter,
41989:151Kommunalt företroendevalda 1989, parti och kön
51989:150Kommunalt bostadstillägg till folkpension (KBT)
61989:149Gymnasieskolans linjeorganisation under 90-talet
71989:148Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgift m m för år 1989
81989:145Särskild lag om kommunalt stöd till ungdomsorganisationer
91989:143Kabel-TV-målet i Skövde avgjort av Högsta domstolen
101989:142Avgifter vid kommunalt ägda och/eller drivna flygplatser
111989:140Återbetalning av felparkeringsavgift
121989:139Färre elever - men dyrare
131989:138Undersökning om bostadsförmedling i kommunerna
141989:137Informationsmaterial om CFL-utredningen
151989:136Information om rabatt för nummerupplysning till personer
161989:135Information kring skattereformen 1990 (tidigare cirkulär
171989:133Forskning och utvecklingsarbete. Samarbete Kommunförbundet
181989:132Ändring av kommunala taxor med anledning av skattereformen 1990
191989:130Information kring skattereformen 1990
201989:129Hyreshöjning fr o m 1990-01-01 för lokaler med avtal knutna

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp