Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 18:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 31

118:32Information om överenskommelse avseende vissa frågor om sommartid/vintertid
218:31Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL18)
318:30Två domar från Högsta förvaltningsdomstolen om normalt förekommande arbete
418:29Inför löneöversyn 2019 med Kommunal
518:28Lag fr om 1 juli 2018 om Plan för återgång i arbete
618:27Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
718:26Ny förvaltningslag
818:25Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser (AB 17 och AB 14) § 28 mom. 7, 9-12.
918:24Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar
1018:23Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar
1118:22Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019
1218:21Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker
1318:20Feriejobb/sommarjobb 2018
1418:19Politiska partier inom vård och äldreomsorg
1518:18Budgetförutsättningar för åren 2018-2021
1618:17Vårpropositionen 2018 och vårändringsbudgeten för år 2018
1718:16Åläggande om gångbanerenhållning m.m.
1818:15Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
1918:14Socialnämndens anmälningsskyldighet i frågor som rör god man, förvaltare samt vissa vårdnads- och förmynderskapsfrågor
18:13Cirkulär under utskrift
2018:12Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2018

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp