Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 15:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 45

115:46Ny instansordning för va-mål
215:45Utfall i utjämningssystemen 2016
315:44SLUTLIGT UTFALL AV 2014 ÅRS KOMMUNALA FASTIGHETSAVGIFT SAMT PROGNOS FÖR ÅR 2015
415:43Redovisningsfrågor 2015 och 2016
515:42Budgetförutsättningar för åren 2015-2019
615:41Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
715:40Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, AFS 2015:4
815:39Ersättning till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2016
915:38Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2016
1015:37Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2016
1115:36Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
1215:35Pensionsbestämmelser för teater- och musikverksamhet i landsting och region
1315:34Hyreshöjning fr.o.m. 1 januari 2016 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1415:33Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1515:32Redogörelsetext för nyheter och förändringar i prolongerad HÖK 12 med Lärarnas Samverkansråd
1615:31Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb
1715:30Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2016
1815:29Budgetförutsättningar för åren 2015-2019
1915:28Preliminära utfall av 2016 års kommunala utjämningssy-stem och LSS-utjämning
2015:27Utbildningskontrakt och Extratjänst

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp