Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 13:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 74

113:76Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.
213:75Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL)
313:73Redovisningsfrågor 2013 och 2014
413:72Budgetförutsättningar för åren 2013-2017
513:71Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
613:70Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionärer som inte fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
713:69Tekniksprånget
813:68OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 14:34
Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser
913:67Basbeslopp för år 2014
1013:66Överenskommelser för år 2014 mellan Sveriges Kommuner och Landsting och regeringen inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård
1113:65Linköpings tingsrätts dom. Fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört
1213:64Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2014
1313:63Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2014
1413:62Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2014
1513:61Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1613:60Ändringar i folkbokföringslagen (1991:481)
1713:58Hyreshöjning fr.o.m. 2014-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1813:57Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under år 2014
1913:56Nytt normalavtal med SAMI/IFPI
2013:55Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp