Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 12:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 75

112:76Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning - BUI 12
212:75Prognos av förändringen i den kommunala fastighetsavgiften mellan 2011 och 2012 samt slutligt utfall för 2011
312:74Redovisningsfrågor 2012 och 2013
412:73Överenskommelser för år 2013 mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting inom socialtjänst och viss hälso- och sjukvård; Sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre, Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa
512:72Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013
612:71Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
712:70Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
812:69Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension
912:68Skadeståndskrav på grund av arbetsskada
1012:67Arbetsdomstolens dom 2012 nr 38 om verkan av uppsägning via rekommenderat brev
1112:66Räddningskostnadsnämnden
1212:65Arbetsdomstolens dom 2012 nr. 66 om arbetsskyldighet för räddningstjänstpersonal i beredskap att delta vid olika former av larm inom IVPA-verksamheten
1312:64Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2013
1412:63Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2013
1512:62Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningarna m.m. för år 2013
1612:61Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1712:60Hyreshöjning fr.o.m. 2013-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1812:59Omställningsavtal - förtydligande av partsavsikt
1912:58Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser
2012:57Kommentar till Allmänna bestämmelser (AB)

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp