Länk till Sveriges Kommuner och Landstings webbplats Länk till förstasidan
Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp
Sökord
 09:* [Cirkulärnummer]

Träff 1-20 av 87

109:87Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m.
209:86Etiska krav i offentlig upphandling
309:85Information om Socialstyrelsens allmänna råd för socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor samt barn som bevittnat våld
409:84Budgetförutsättningar för åren 2009-2013
509:83Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex (VPI)
609:82OBS! Detta cirkulär har ersatts av cirkulär 16:44
AB § 28 moment 9 - Sjuklön vid indragen sjukpenning
709:81Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m.
809:80Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år 2010
909:79Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år 2010
1009:78Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2010
1109:77Underskott i det allmänna pensionssystemet - konsekvenser för kommuner och landsting
1209:76Kommunala ansvarsåtaganden för egna hem och småhus i bostadsrättsform
1309:75Förvaltningsbesvär över beslut om bidragsbelopp till enskild verksamhet
1409:74Kommunala pensioner och sänkt allmän pension - kostnadseffekter
1509:73Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010
1609:72Individuell lön i praktiken - En studie om verksamhet och lönesättning i kommunal sektor
1709:71Egenvård
1809:70Hyreshöjning fr.o.m. 2010-01-01 för lokaler med avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
1909:69Basbelopp från år 2010
2009:68Ny lag om handel med vissa receptfria läkemedel

Sökformulär cirkulärdatabasen  |   «Framåt   Träfflistan   Bakåt»   |   Hjälp